Sänkt fart inget för Västerbotten

Vägsalt får folk att köra fortare eftersom de saltade vägarna ofta ser ut som sommarvägar, tror saltmotståndaren Sven-Olof Andersson, Bureå, som startade Saltupproret.

Han tror att folk skulle anpassa farten bättre om vägarna inte saltades. Det tror dock inte Ulf Björnstig, trafiksäkerhetsforskare och professor i kirurgi vid Umeå universitet. Han tror att bilisterna fortfarande skulle vara ungefär lika dåliga på att anpassa farten efter omständigheterna som de är i många andra trafiksituationer.
Men om vi bilister är dåliga på att frivilligt anpassa farten efter väglaget på eget initiativ, då kanske vi behöver lite ”hjälp” från myndigheterna? Här har vi något som förenar Andersson och Björnstig. Båda är positiva till sänkta fartgränser vintertid.
I Finland använder man vägsalt men man sänker ändå fartgränserna på många vägar under vintern. Fartgränser på 120 km/h blir 100 km/h, 100 blir 80 och 80 blir 70. Detta sparar i genomsnitt åtta liv varje vinter, samtidigt som 36 personer slipper bli skadade, berättar Tuovi Päiviö, chef för regional koordinering på Liikennevirasto (Finlands motsvarighet till Trafikverket). Enligt Päiviö har vinterfartgränserna också andra positiva effekter som lägre bränsleförbrukning, mindre luftföroreningar, mindre buller och mindre slitage på vägarna i form av hjulspår. Också i Norge och Sverige hade man förr lägre fartgränser på vintern, men inte nu längre. I Norge var det 80-vägar som blev 70-vägar på vintern. Nu har dock dessa vägar fått fartgränsen 70 km/h året om och vinterfartgränser förekommer inte, berättar Liv Inger Duaas på Statens vegvesen.
– Det är bilförarens ansvar att anpassa farten efter förutsättningarna, konstaterar hon.
Enligt Per-Mats Öberg, koordinator på Trafikverket i Luleå, är sänkt fart vintertid inget för Norrbotten och Västerbotten.
– Det var ju framför allt på E4:an vi hade det. Men i dag så har vi mitträcken nästan hela vägen utom en bit i Västerbotten, säger han.
Öberg betvivlar inte att Finland sparar åtta liv per år genom att sänka fartgränserna på vintern. Men han anser att man inte kan tillämpa den finska siffran på svenska förhållanden, eftersom Sverige mycket oftare har mitträcken på trafiktäta vägar.
Inte heller vägslitaget är något som talar för sänkt vinterfart, tycker Öberg.
– Vi har satt en hastighet utifrån vägens utformning och säkerhet, och den rubbar vi inte på, utan då får vi ta de merkostnaderna, och de är ytterst marginella, säger han.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!