Bilar från A till Ö: Armstrong ersatte armstyrka med vattenkraft

Armstrong, Mitchell, Whitworth, Siddeley, Deasy. Många brittiska efternamn var inblandade när biltillverkningsföretaget växte fram. Men Armstrong var huvudpersonen. Och han var onekligen en ovanligt begåvad person, som redan för 170 år sedan insåg att vi kanske borde använda naturtillgångarna annorlunda.

William George Armstrong föddes 1810 i Newcastle upon Tyne i England. Fadern skickade honom till London för att studera juridik. Som färdig jurist återvände Armstrong till Newcastle där han så småningom blev delägare i en advokatbyrå. Men det var teknik som var hans verkliga intresse, och vid sidan av advokatarbetet sysslade han därför med uppfinningar. Han tyckte också om att fiska, och det berättas att han under en flodfisketur slogs av tanken att det förbiströmmande vattnet innebar ofantliga mängder outnyttjad, förnybar energi.
Han byggde vattenturbiner som kunde driva olika maskiner, vilket ledde fram till att han 1846 uppfann en vattenkraftsdriven hydraulisk lyftkran. Den byggdes i Newcastles hamn och gjorde att arbetet med att lasta och lossa fartyg underlättades avsevärt. Kranen blev ett lyft för Armstrongs uppfinnarkarriär och 1847 grundade han i Newcastle ett verkstadsföretag som skulle tillverka kranen. Företaget fick namnet W. G. Armstrong & Company. Förutom kranar tillverkades kanoner och krigsfartyg. Det blev en stor industri, där tidvis uppemot 25000 personer arbetade.

Hydraulisk svängbro
Fabriken låg inte ute vid Nordsjön, utan på andra sidan staden, en bit upp längs floden Tyne. En av broarna i staden var så låg att den hindrade fartygstransporter till och från fabriken. På 1870-talet bekostade Armstrong därför en ny bro, en hydraulisk svängbro som kunde öppnas och låta fartygen passera. Senare konstruerade Armstrong också hydrauliken till en annan öppningsbar bro, Tower Bridge i London.
Armstrong har klandrats bland annat för sina vapenaffärer och för att ha behandlat sina anställda respektlöst. Men som uppfinnare var han ovanligt framsynt. Redan på 1840-talet kritiserade han att kol användes på ett så slösaktigt sätt och han spådde att mänskligheten inom 200 år skulle tvingas ta fram nya bränslen. Han försökte utveckla sätt att använda förnybar energi från sol och vatten, och han byggde världens första bostad som fick elström från vattenkraft.
År 1882 slog sig Armstrong ihop med skotten Charles Mitchell, som ägde ett varv i Newcastle. Tillsammans grundade de företaget Armstrong, Mitchell & Co. Detta företag gick 1897 samman med ett företag som grundats av Manchester-mannen Joseph Whitworth. Vid denna tidpunkt var dock Charles Mitchell redan död, och hans namn blev inte en del av det nya företagets namn. En annan händelseutveckling som kom att få viss betydelse för det nya företagets namn var att Armstrong hade blivit adlad för sina insatser i Krimkriget (han konstruerade kanoner) och därför kunnat lägga till det lilla ”Sir” framför sitt namn. Det nya företaget kom därför att heta Sir W. G. Armstrong Whitworth & Company Limited.

Byggde bilar fram till 1960
År 1904 började Sir W. G. Armstrong Whitworth & Company Ltd. tillverka en bil. Den fick namnet Armstrong-Whitworth. Detta bilmärke producerades fram till 1919, då Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd. gick samman med Siddeley-Deasy Motor Car Company Limited (”Automobilaktiebolaget Siddeley-Deasy”), och företaget fick namnet Armstrong Siddeley Motor Ltd. (”Armstrong Siddeley Motor AB”). Den bil man byggde fick då namnet Armstrong Siddeley, och detta bilmärke tillverkades fram till 1960.
Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att Armstrongs namn bestått medan namnen på de andra herrar som varit inblandade i företagets framväxt har kommit och gått. Kanske har det att göra med att namnet (som betyder ”armstark”) ansågs vara ett ovanligt kraftfullt och passande produkt- och företagsnamn. Men troligare är nog att den uppburne uppfinnaren Armstrong även långt efter sitt frånfälle år 1900 ansågs vara den viktigaste personen i detta döda pansarbåtbyggares sällskap.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!