Foto: Ariel

Bilar från A till Ö: Ariel – allsidig ande

Tvättmedel, stad och altarhärd. Luft- och vattenande. Ängel, eld, ljusalf och lejon. Och så hjul, cyklar, motorcyklar och bilar. Namnet Ariel har svävat genom både litteraturen och fordonshistorien och använts på många olika sätt.

Namnet Ariel förekommer redan i Gamla testamentet. I Jesaja 29:1 säger Jesaja: ”Ariel, Ariel, ve dig, stad som David belägrade.” Staden är Jerusalem och det namn som Jesaja använder är ett hebreiskt ord som antas ha betytt ”altarhärd”. Det verkar alltså som om Jesaja liknar Jerusalem vid ett altare, alltså en plats där något offras. Det bibliska bruket av ordet har också givit upphov till tolkningen ”lejon”, kanske i överförd betydelse; ett lejon slukar sitt byte liksom lågorna på en altarhärd slukar brännoffret. I vissa skrifter omnämns Ariel som en ängel. Ariel är också ett hebreiskt mansnamn och tros då betyda ”Guds lejon” eller ”Guds eld”.
I medeltida folktro var Ariel en vattenande, men i Shakespeares pjäs Stormen är Ariel en luft-ande som kan framkalla stormar. Om man har för sig att Ariel pratar göteborgska så beror det antagligen på att man sett Resan till Melonia, som bygger på Stormen. I denna tecknade film finns stormfågeln Ariel, vars röst görs av Tomas von Brömssen.
I Miltons diktverk Det förlorade paradiset är Ariel en av de fallna änglar som gör uppror mot Gud. Och i Goethes versepos Faust är Ariel ledare för en grupp ”ljusalfer” (Viktor Rydbergs översättning) som samlas kring den ångerfulla Faust och försöker pigga upp honom med medlidsamma sånger.
I Disney-filmen Den lilla sjöjungfrun är Ariel en sjöjungfru. Namnet Ariel används dock inte alls i den saga som filmen bygger på, H.C. Andersens Den lille havfrue.

Lätt eller lejon?
Som varumärke användes Ariel redan 1847 och avsåg då hjul med luftfyllda däck. Varumärket övertogs av James Starley, som på 1870-talet tillverkade cyklar i engelska Coventry. Hans cyklar hade ekrar i stället för fälgar av trä eller gjutjärn. Därmed kunde cyklarna göras lättare, vilket troligen är kopplingen till Shakespeares luft-ande.
Enligt den engelske Ariel-entusiasten Jeremy Mortimore kan det finnas flera olika förklaringar till namnet, men han anser att den troligaste är att namnet kommer från Stormen. Han påpekar att pjäsens Ariel kan utföra vilken uppgift som helst på sin husbondes befallning. Mortimore föreslår också att namnet kan vara en lek med det engelska ordet ”aerial”, och att det skulle vara avsett att ge associationer till lätthet och frihet.
– Arielcykeln, som var lätt och snabb, skulle passa bra ihop med det, särskilt i jämförelse med de tunga och klumpiga ”skelettskakare” som fanns tidigare, förklarar han.
Men alla som använder ett namn behöver ju inte ha samma uppfattning om hur det ska tolkas. När Ariel senare blev ett motorcykelmärke var det troligen betydelsen ”lejon” som namnet syftade på. Mortimore skickar mig en bild på ett vykort från 1931 med reklam för Ariels motorcyklar. Bilden föreställer ett rytande lejon och texten berättar om 1932 års Ariel. Informationen uppges komma ”direkt från lejonets gap”.

En toppenidé
Det har också funnits bilar som burit namnet. En amerikansk Ariel tillverkades under åren 1905 och 1906 av The Ariel Company (”Arielföretaget”) i Boston. Den mytologiska Ariel förekom ju som både luft- och vattenande, och företaget förvaltade detta arv väl. Bilens motor var nämligen luftkyld på vintern och vattenkyld på sommaren. På våren tog man bort de kylflänsförsedda cylindrarna och monterade i stället ett topplock med kylvattenkanaler. Att byta ut toppen låter ju toppen, men det fungerade inte särskilt bra i praktiken och konstruktionen övergavs tidigt.
Företagets reklamslogan löd: ”Ariel – synonymen till låg vikt, fart och kraft”. Och bilmärkets logotyp var namnet Ariel, försett med vingar och skrivet med lätta, luftiga bokstäver. Så nog kan luftanden ha varit inblandad när bilen fick sitt namn.
I Storbritannien har bilar av märket Ariel tillverkats i omgångar, från 1901 till 1915, och från 1922 till 1925. Sedan år 2000 används Ariel åter som namn på en brittisk bil. Motorcykeltillverkaren Ariel har nu låtit luftanden sätta sig i de extremt lätta, karosslösa sportbilarna Ariel Atom och Ariel Nomad.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!