Bilar från A till Ö: Lancias vägar leder till Rom

Sedan den italienska biltillverkaren Lancia grundades för 110 år sedan har företaget använt flera olika sätt att namnge sina bilmodeller. Under de första årtiondena hette bilarna som bokstäver i det grekiska alfabetet. Men efter Lambda hände något.

När Lancia avbröt användandet av alfabetsnamnen kom i stället modeller som Artena, Astura, Aprilia, Ardea och Augusta (senare också Aurelia och Appia), alltså namn med tydlig italiensk eller latinsk klang. Nästan alla är ortnamn och de flesta av dessa orter finns strax sydost om Rom. Flera av dem är också namn på antika landsvägar. Vad som är den röda tråden genom modellnamnen har dock olika Lancia-kännare olika hypoteser om. Vissa hävdar att det handlar om städer, andra säger att det är vägar, åter andra att det rör sig om romerska kejsare. Och någon föreslår att det skulle vara kejsarnas fruar som bilarna är uppkallade efter. Den röda tråden börjar bli ganska trasslig, och för att få hjälp med att reda ut den tar jag kontakt med Bengt Gustavsson, som tidigare var ordförande i Svenska Lanciaklubben.
– Nu har du gett dig på något som är mycket svårt, jag vill säga på gränsen till omöjligt, blir Gustavssons första kommentar.

Ingen gemensam nämnare
Trots den olycksbådande inledningen vill han gärna hjälpa till. Han tror inte att man ska leta efter en gemensam nämnare bland alla dessa namn. Gustavsson påpekar att det måste ha varit flera olika ”namngivare” och att var och en av dessa förstås låtit sin egen fantasi flöda. Men han tror inte att några kejsarfruar varit inblandade. Däremot är han övertygad om att åtminstone några av bilarna är uppkallade efter de viktigaste landsvägarna i det gamla Romarriket; Via Appia, Via Astura och Via Aurelia, kanske också Via Augusta.
Något som komplicerar saken är att en romersk väg ofta var uppkallad efter just den makthavare som hade bestämt att den skulle byggas. Den kanske mest kända av dessa vägar, Via Appia, är exempelvis uppkallad efter censorn Appius Claudius Caecus. Och naturligtvis var också städer uppkallade efter makthavare. Detta innebär att flera vägar och städer är uppkallade efter kejsare och det blir en nästan löjligt teoretisk fråga huruvida en bilmodell är uppkallad efter en väg, efter en stad eller efter den kejsare, som vägen eller staden i fråga är uppkallad efter.

Romerska ambitioner
Den fullständiga förklaringen till att Lancia i början av 1930-talet slutade med de grekiska namnen till förmån för italienska och romerska, den tog nog företagets grundare, Vincenzo Lancia, med sig i graven. Men vi vet ju att detta var en period då nationalismen växte sig starkare i Europa, inte minst i det fascistiska Italien, och det är mycket möjligt att Lancias nya namngivningspolicy hade att göra med att man ville bejaka det nationella. Och italiensk nationalism innebar en vurm för Romarriket, som man såg som sitt folks storhetstid. Mussolini ville skapa ett nytt sådant imperium, framför allt genom expansion österut. Detta var en av orsakerna till de kärva relationerna mellan Italien och Grekland, och dessa spänningar kanske i viss mån bidrog till att det blev inopportunt för en italiensk biltillverkare att använda namn från det grekiska alfabetet.
Inget tyder på att Vincenzo Lancia själv var fascist, men han var i var fall inte någon högljudd motståndare till Mussolinis regim. Lancia fick ju sälja militärfordon till den rustande italienska krigsmakten. Även Mussolini själv lät sig köras i en Lancia.
Oavsett Vincenzo Lancias politiska hemvist verkar alla överens om att Lancia Aprilia, som lanserades 1937, fick sitt namn från staden Aprilia, som grundades av Mussolini 1936. Aprilia skulle bli en futuristisk mönsterstad och var en del av ett mastodontprojekt som innebar att de Pontinska träsken dikades ut för att bli mark för jordbruk och bostäder. Staden Aprilia fick troligen sitt namn för att ge associationer till Venus Aprilia, som kan översättas med ”den blommande Venus” eller ”den fruktbara Venus”. Man ville troligen på detta sätt markera början av en ny tid och framhäva att staden och det omgivande jordbrukslandskapet hade uppstått ur ofruktbara träsk tack vare den italienska framtidsmänniskans hårda arbete.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!