Bilar från A till Ö: Alliance – en fransk, en tysk och ett par amerikanare

Flera olika bilmärken har burit namnet Alliance. De tillverkades i olika länder, men det som förenar dem är att de alla byggdes i bilens barndom och att de blev mycket kortlivade.

Så vitt man vet byggdes den första Alliance-bilen i USA. Den tillverkades under år 1895 av Alliance Carriage Company (”Alliance vagnsföretag”) i Cincinnati i den sydvästra delen av delstaten Ohio. Innan Alliance Carriage Co. gjorde sitt kortvariga besök i bilbranschen hade företaget i flera år varit etablerat som tillverkare av hästdragna vagnar och seldon. Vid den tid då bilen började byggas hade Alliance en produktion på mer än 10 000 vagnar per år, vilket innebar att det var en av världens största vagnstillverkare. Och företagets marknadsförare var inte tappade bakom någon vagn. Från 1888 gav de varje år ut en pocketbok med oblyg reklam för företaget. I den lilla boken skröt Alliance bland annat om sina ”berömda spiralfjädrar” och sina överlägsna hjulaxlar. Sist i boken fanns en lång lista med namn och adresser till nöjda kunder. Syftet med boken var att läsaren skulle låta sig övertalas att skicka efter en ännu tjockare bok, företagets 200-sidiga illustrerade katalog.
I andra änden av Ohio tillverkades en annan amerikansk Alliance under år 1913 av det nystartade företaget Alliance Motor Car Company (”Alliance automobilföretag”). Företaget hette så för att det fanns i staden Alliance. Och staden hette så för att den grundades när tre mindre orter slogs samman – ”alliance” betyder ”förbund”.
Ordet ”alliance” förekommer i engelska och franska. I tyska finns ordet inte i just denna form (den tyska motsvarigheten är ”Allianz”). Ändå var det i Tyskland som den första europeiska Alliance-bilen dök upp. Den tillverkades av Automobil- und Motorenwerke Alliance Fischer & Abele (”Automobil- och motorfabrikerna Alliance Fischer & Abele”) i Berlin. Om denna bil och detta företag vet vi inte så mycket mer än det som går att läsa i bevarade tidningsannonser. Man skulle vid första anblicken kunna tolka firmanamnet som att företaget grundades eller ägdes av tre personer med efternamnen Alliance, Fischer respektive Abele, men det verkar inte troligt att ”Alliance” skulle ha varit ett personnamn. Desto mer troligt är det att ”Alliance” lades till i företagsnamnet när personerna Abele och Fischer inledde sitt samarbete.
Företaget producerade egna bilar men sålde också chassier till andra biltillverkare. Det fanns tvåcylindriga och fyrcylindriga motorer. Tillverkningen av Alliance-bilen startade 1903 eller 1904 men upphörde redan 1905.
Samma år, 1905, började man i Frankrike tillverka en annan Alliance. Den producerades av företaget Alliance Automobiles B. Baud i Paris. Under det första året hette bilmärket inte Alliance utan Aiglon (på svenska ”örnunge”). Det fanns vid samma tid ett franskt motorcykelmärke som också hette Aiglon, men det är osäkert om det fanns någon koppling mellan biltillverkaren och motorcykeltillverkaren.
Alliance-bilarna var bakhjulsdrivna och kraften från motorn överfördes till bakhjulen via kardanaxel. Det var inte B. Baud självt som byggde motorerna, utan dessa köptes in från företaget Tony Huber i Boulogne-Billancourt utanför Paris. Tony Huber (som fått sitt namn från grundaren Tony Huber) byggde motorer åt olika biltillverkare men tillverkade också ett eget bilmärke vid namn Tony Huber. Alliance-bilarna fanns med tre olika motoralternativ. Modellen 10/12 CV hade två cylindrar medan de båda modellerna 12/14 CV och 18 CV hade fyrcylindriga motorer.
I dessa modellbeteckningar är bokstäverna ”CV” förkortning av de franska orden ”cheval-vapeur” (hästkraft) eller snarare – eftersom det oftast rör sig om fler än en – ”chevaux-vapeur” (hästkrafter). Men om man översätter de olika delarna av ”cheval-vapeur” var för sig ordagrant så blir det faktiskt ”häst-ånga”, vilket visar att detta mått på effekt började användas på ångmaskinernas tid, innan det fanns bensinmotorer.
Eftersom ”CV” står för ”hästkrafter” har läsaren förstås redan räknat ut att sifforna som omger snedstrecken i modellbeteckningarna visar just antalet hästkrafter. Men varför två olika tal? Jo, talet före snedstrecket anger antalet skattehästkrafter, det vill säga ett teoretiskt uträknat mått som visade hur mycket fordonsskatt bilägaren skulle betala. Talet efter strecket visar däremot den effekt som bilen ansågs ha ”i verkligheten”. Vid denna tid var det mycket vanligt att biltillverkare skrev modellbeteckningar på detta sätt. Det var en sorts varudeklaration som visade hur mycket motor det fanns att köra med – och vad detta kostade. Helst skulle förstås det första talet vara så lågt som möjligt och det andra så högt som möjligt. Alliance-modellerna hade som synes en blygsam skillnad mellan de olika hästkrafterna. Men biltillverkarna kom senare att hitta på olika knep för att öka skillnaden. Mer om detta längre fram i Bilar från A till Ö.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!