Bilar från A till Ö: Alldeles för många Allen

Inte alla Allen. Men många. En oproportionerligt stor andel amerikaner med efternamnet Allen var så nöjda med sitt namn att de ville ge det till ett bilmärke. Detta ska handla om den allra första Allen.

År 2000, då den senaste folkräkningen gjordes, fanns det 463 368 amerikaner som hette Allen, rapporterar United States Census Bureau, USA:s motsvarighet till Statistiska centralbyrån. Detta gör Allen till det 32:a vanligaste efternamnet i USA. Någon motsvarande statistik över bilmärken finns inte och vi känner garanterat inte till alla amerikaner som tillverkat bilar, men det har i alla fall funnits minst sju amerikanska bilmärken som burit namnet Allen. Detta innebär att namnet är ett av de vanligaste (om inte det allra vanligaste) efternamnet bland namn på bilmärken. Visserligen kan man invända att de flesta av Allen-bilarna byggdes för länge sedan och att den andel av befolkningen som hette Allen troligen var större på den tiden. Men andelen Allen var knappast ens för hundra år sedan så hög att det skulle motsvara Allen-namnens andel bland bilmärkesnamnen. Som jämförelse kan nämnas att det vanligaste amerikanska efternamnet, Smith (2,4 miljoner personer), verkar ha givit upphov till betydligt färre bilmärkesnamn än vad namnet Allen gjort.
Varför hette så stor andel bilar Allen? Tyvärr har jag inte funnit något bra svar på den frågan. Att det skulle ha genetiska orsaker kan vi nog avfärda. Även om det skulle finnas en bilbyggar-gen (vilket inte verkar troligt) skulle en sådan förklaring inte vara särskilt användbar här. Det finns nämligen inget som tyder på att de olika Allen som byggde bilar på något sätt var släkt med varandra.
Kulturella förklaringar finns förstås. Även om de olika Allen-personerna kom från olika samhällsklasser (både fabriksägare och fyrvaktare fanns bland dem) var de ändå medborgare som hade vissa grundläggande rättigheter som att de fick äga saker och fritt förfoga över sina ägodelar, vilket sannerligen inte gällde alla grupper av människor vid denna tid. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att själva det korta och lättuttalade namnet Allen ansågs särskilt lämpligt som namn på bilmärken och att bilbyggare med krångligare efternamn kanske i högre grad valde att inte uppkalla sina skapelser efter sig själva. Men vi bör nog också komma ihåg att det statistiska underlaget är minst sagt skakigt och att utrymmet för slumpen är stort. Sju bilar (och eventuellt någon ytterligare) är inte så värst många i jämförelse med 463 368 personer. De flesta amerikaner byggde inte bilar och inte de flesta som hette Allen heller.
Den Allen-bil som först började byggas (av alla Allen man känner till, i alla fall) tillverkades av G. Edgar Allen i staden New York, troligen under åren 1895 till 1900. Antalet byggda bilar av detta märke är okänt. Man vet inte ens om det blev fler än en. Det finns nämligen inga bevarade dokument från denna biltillverkare och det finns så vitt man vet bara ett enda exemplar av bilen bevarat. Bilbyggaren själv gav denna bil numret 101. Detta skulle ju kunna tolkas som att fordonet i fråga var den etthundraförsta bilen som G. Edgar Allen byggde, men det är helt uteslutet att han skulle ha producerat så många bilar. Motorhistorikerna tror tvärtom att 101:an var den första (och kanske också den sista) bland ett okänt antal bilar. Att ge något som inte är nummer 101 nummer 101 verkar ju onekligen lite ... onödigt. Och det är förstås omöjligt att veta hur G. Edgar Allen resonerade. Men ett försök till förklaring skulle kunna vara att Allens numrering har att göra med en sedvänja som verkar ha uppstått på de amerikanska universiteten, nämligen traditionen att använda 101 för att visa att en kurs i ett ämne är den allra första kursen som ämnets studenter läser, till exempel ”History 101”. Detta sätt att använda 101 finns dock inte belagt tidigare än på 1920-talet, så kopplingen mellan kurskatalogerna och bilen är osäker. (Däremot kan man konstatera att språkbruket spritt sig till samhället utanför akademin. I det engelska språkområdet, särskilt i USA, används talet 101 för att beskriva något som är grundläggande, något som alla bör veta. Ett exempel på svenska skulle kunna vara ”folkvett 101”.)
G. Edgar Allens Allen var en liten bil med stora hjul. Den hade varken vindruta eller dörrar, men det fanns ett litet tak som skyddade föraren mot nederbörd. Drivkällan var en 7,5 hästkrafters motor från den franska motortillverkaren Aster, som byggde motorer åt många bilmärken vid denna tid. I stället för vanlig växellåda hade bilen en steglös utväxling med variatorrem. (Bilen var alltså i stort sett en nercabbad Volvo 343.) Från variatorn överfördes kraften med hjälp av en kedja till bakaxeln. Fjädringen bestod av elliptiska bladfjädrar bak och tvärgående bladfjäder fram. Bilen hade ingen ratt utan styrdes med ett rorkult-liknande reglage som påverkade framaxeln.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!