Foto: istockphoto

Vi är världsbäst på antisladdsystem

Sverige är världsledande på antisladdsystem i nya bilmodeller till försäljning. Antisladd är det säkerhetssystem näst efter bilbälten har störst livräddande potential i trafiken. – Redan för ett år sedan låg Sverige mycket bra till med antisladdsystem i 67 procent i alla nya bilmodeller till salu. Men nu har det skett ett positivt trendbrott, motsvarande siffra idag är 88 procent, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

– Andelen saluförda bilar med antisladd i Sverige har alltså ökat med 20 procentenheter på ett år, vilket är otroligt bra, ett jättekliv även internationellt sett, fortsätter Anders Ydenius. Andelen bilar med antisladd som faktiskt har sålts är ännu högre, 96 procent.

Danmark rabatterar varje bil
En liknande explosionsartad utveckling av antisladdsystem i bilarna har ägt rum i Danmark, även om metoden som lett dit ser helt olika ut i de bägge länderna. I Danmark rabatterar staten varje bil med antisladd med cirka 6000 kronor, medan Sverige uppnått samma positiva resultat hos biltillverkarna tack vare stark efterfrågan från konsumenterna.
– En postiv följdverkan av Sveriges och Danmarks utvecklingssprång vad gäller antisladdsystem är att fler andra länder snabbare kommer att nå samma höga användningsnivå av antisladd som vi nu har gjort, säger Anders Ydenius.

Uppgången ingen slump
– Även om den här stora svenska uppgången inte var väntad redan nu, så är den knappast någon slump, konstaterar Anders Kullgren, chef för Folksams trafiksäkerhetsforskning. I Sverige har det snarast blivit en tradition att det starka konsumenttrycket driver fram snabba förbättringar på bilsäkerhetsområdet. Vi har sett samma sak tidigare, bland annat vad gäller pisksnärtskydd och bältespåminnare. (Källa: Folksam)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!