Foto: Jimmy Widerlund

Frisk luft istället för sjuk lukt

En bra inomhusmiljö kan innebära frisk luft, rent dricksvatten, komfortabel temperatur och en tillvaro fri från buller. Genom att vända ut och in på hur inomhusmiljön fungerar i ett småhus kan man hitta sätt att undvika bekymmer.

Större delen av våra liv spenderas inomhus. Vi äter, sover och lever i våra bostäder, och en god inomhusmiljö är av allra största vikt för vårt fortsatta välbefinnande. Hemmet är den plats där man ska känna sig som säkrast. Men det är bara genom övervakning och underhåll som kan man försäkra sig om att allting står rätt till.
På Boverket har man som uppdrag att behandla frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Man ansvarar bland annat för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglag. Deras expert på hållbara byggnader och byggprodukter heter Hans-Olof Karlsson Hjorth. Han har arbetat med inomhusmiljö de senaste tjugo åren och det är han som ska bära på svaren.
– Den närmsta tiden har det varit mycket fokus på energifrågor, där vi på Boverket har blivit en advokat för de tekniska egenskaperna som ligger bakom. Vi försöker hela tiden hålla ögonen på kunskapsläget i branschen, då det ingår i vårt uppdrag att informera. Det är vi som ska göra reglerna verifierbara, och vi jobbar mycket med språket, så att alla ska kunna förstå. Man skulle kunna säga att vi förtydligar lagen, säger Hans-Olof.

Fukt och mögel
Sedan 1 januari 2014 är det Folkhälsomyndigheten som ger ut de allmänna råd om tillsyn som landets kommuner ska följa. Kommunernas respektive miljökontor ansvarar i sin tur för att inomhusmiljön är godtagbar i de bostäder och lokaler som finns inom kommungränsen. Men det finns även krav på de boende. De måste nämligen själva se till att inomhusmiljön inte medför olägenheter för deras hälsa.
– De svåraste problemen brukar vara fuktskador, främst eftersom de uppstår av vatten, som vi samtidigt behöver för att kunna överleva, säger Hans-Olof.
– Fuktproblem upptäcks först och främst genom mögelfläckar, fortsätter han. De beror vanligen på läckage av något slag som skapat extra vattenansamlingar. Det kan röra sig om mikroskopiska sprickor i vattenledningar eller vanlig kondensbildning, som man brukar kunna se i hörn, där det vanligtvis finns köldbryggor.

Luktsinnet till hjälp
Enligt en rapport från Anticimex, som specialiserar sig på hälsosamma inomhusmiljöer, lider var tredje villa i Sverige av fuktproblem. Men Hans-Olof Karlsson Hjorth vill mena att det är ovanligt att en fuktskada förblir obemärkt. Det viktiga är att göra någonting åt den så fort man anar oråd.
– Jag kan tänka mig att det finns skador som sitter längre in i väggarna, som inte blir upptäckta. Men man brukar kunna förnimma en unken doft, ofta när man kommer direkt utifrån, innan ens luktsinne har hunnit vänja sig.
– Ur hälsosynpunkt är mögel naturligtvis väldigt jobbigt för allergiker, men också själva byggnaden kan ta skada. Det kan ge upphov till olika skadedjur och mikroorganismer som äventyrar husets hållbarhet, säger Hans-Olof.

Torrt på vintern
Större läckage sker vanligen i anslutning till vitvaror. Därför brukar det finnas underlägg eller plasttråg att placera under kyl och frys, samt disk- och tvättmaskin, som gör att man snabbt kan upptäcka om det läcker någonstans. I många fall är den enda lösningen att försöka göra de yttersta påföljderna så lindringa som möjligt. Och insidan är inte det enda som räknas.
– Ju kallare det är, desto mindre fukt bildas. På så sätt har vintern sina fördelar. Risken för fuktskador är nämligen som störst när fukten som finns i varm luft kondenserar. Det innebär att hösten och våren, som har kalla nätter och varma dagar, är väldigt förrädiska, framförallt för vinds- och kryputrymmen, säger Hans-Olof.
Ständigt ny luft
Ett bra inomhusklimat kräver inte bara ett genomtänkt val av byggmaterial och fuktsäkert byggande, utan även att ventilationssystemet är rätt utformat. Luften i en bostad behöver nämligen ständigt bytas ut, och syftet med ett ventilationssystem är att föra in en tillräcklig mängd luft utifrån, samtidigt som det förhindrar att föroreningar och hälsofarliga ämnen sprider sig in i lokalen. Mögel på väggar och innertak, eller kondens på insidan av fönstren, är även vanliga tecken på att ventilationen är otillräcklig.
En undermålig inomhusmiljö kan härledas till mögel och luftföroreningar, och höga fukthalter i byggnadens inomhusluft är ofta den starkast bidragande orsaken. Men om tjugo år i branschen har lärt Hans-Olof Karlsson Hjorth någonting, är det att luften är för fri för att finna motmedel.
– Luftfuktigheten i ett hus bör vara runt 40-45 procent. Det går naturligtvis reglera med hjälp av fläktar och ventiler, men man måste vara noga med att vädra snabbt och effektivt, så att inte värmen smiter ut. Luften har inga ögon, utan den måste alltid styras, avslutar han.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!