Foto: sxc

Rösta fram betongens sju underverk

Det är dags att rösta fram Sveriges sju betongunderverk. På hemsidan www.betong.se kan vem som helst välja sina favoriter bland de 21 nominerade som Tidskriften Betong tagit fram med hjälp av sina läsare.

Bland nästan 100 förslag som lämnats av Tidskriften Betongs läsare har en jury valt ut 21 nomineringar till utmärkelsen Betongens sju underverk. Fram till den 30 april kan nu Sveriges befolkning rösta fram sina favoriter på hemsidan www.betong.se.
Bland nomineringarna märks flera broar men också privata villor, skyskrapor, vattentorn och Sveriges första hus byggt i armerad betong. Utstickaren står Jonas Bohlin för som blivit nominerd med sin stol ”Concrete”. (Källa: Tidskriften Betong)
ANDERS ERICSSON


DE NOMINERADE ÄR:
1.Arlandas flygledartorn
Flygledartornet på Arlanda är 83 meter högt och klätt med slipade betongelement i vit och svart terrazzo med inlagda svarta och vita band i kontrasterande färger. Vissa av banden har ornamenterats med text. Arkitekten Gert Wingård har tänkt på Odens två allseende korpar, Hugin och Munin, när han ritade de översta våningarna, som spanar åt två olika håll.

2.Öresundsförbindelsen
Öresundsförbindelsen är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund. Förbindelsen består av Öresundsbron och en tunnel. Som övergång från bro till tunnel byggdes den konstgjorda ön Pepparholm. Öresundsbron är en 7,85 kilometer lång snedkabelbro med 203,5 meter höga pyloner.Bron har en segelfri höjd på 57 meter. På Pepparholm går vägen ner i en 4,05 km lång tunnel under Öresund. Öresundsförbindelsen invigdes 2000.

3.Skissernas museum
Skissernas museum i Lund är unikt i världen med sitt fokus på skisser och modeller till monumentalkonst i den offentliga miljön. 2004 byggdes museet till av arkitekt Johan Celsing där betongelement anslöts till den tidigare byggnaden som bland annat består av en platsgjuten, rå betongbyggnad. Byggnaden belönades med Betongvaruindustrins Arkitekturpris 2006.

4.Uppsala Business Park (Pharmacia Fyrislund)
När Pharmacia byggde nytt område i utkanten av Uppsala fick arkitekten Carl Nyrén skapa fritt. Materialen som dominerar är betong, rostfritt stål och trä. Betongen, vars stomme på många ställen är exponerad, ska ge känslan av det rationella, industriella byggandet. Träet står för det humanistiska och stålet för det kliniska och farmaceutiska. Nyrén introducerade ett system där de bärande pelarna förlades utvändigt i byggnaden, något som han använde sig av flera gånger senare i sin arkitektur, bland annat vid Arrheniuslaboratoriet i Stockholm. Området belönades med Kasper Sahlinpriset 1971.

5.Dunkers Kulturhus
Dunkers Kulturhus ligger med en sida mot Öresund och den andra mot Sundstorget i Helsingborg. Stommen består av bärande betongelement med ytterväggens utsidor av säckskurat fasadtegel. Arkitekten Kim Utzon tilldelades Betongvaruindustrins Arkitekturpris för byggnaden 2002.

6.Årstabron
Årstabron är ritad av Sir Norman Foster och invigdes 2005. Den är 833 meter lång och 19,5 meter bred och har 26 meter segelfri höjd. Den är mjukt rundad undertill, både på längden och tvären. Den är gjuten mot träbrädor och genomfärgad med rött pigment för att spegla de svenska faluröda stugorna.

7.Turning Torso
HSB i Malmö äger skyskrapan ritad av Santiago Calatrava. Den invigdes 2005 och är med sina 190 meter Europas näst högsta bostadshus. Konstruktionen bygger på nio kuber med fem våningsplan i varje kub. Mellanvåningarna medräknade blir det totalt 54 våningar. Varje våningsplan är omkring 400 kvadratmeter. Hela konstruktionen vrider sig ett kvarts varv på sin väg upp och är skapad efter en skulptur av en vriden människokropp.

8.VillAnn
Ute på Särö har Gert Wingårdh ritat en privatbostad på 280 kvadratmeter. Huset är gjutet på plats i betong och är delvis slutet men öppnar upp mot havet i generösa glaspartier. Betongens raka linjer bildar kontrast mot naturbergets rundade former och de exponerade interiöra betongytorna harmonierar vackert mot golvet i Oregon Pine och de stora glasytorna. VillAnn fick priset Helgjutet 2006.

9.Skurubron
Invigdes 1915 och är enda förbindelsen ut till Värmdö utanför Stockholm. Bron är 284 meter lång med en 72 meter stor båge 32 meter över farleden. Idag är Skurubron utbyggd med en parallell bro norr om den gamla. För gjutningen byggdes en konstgjord bank i farleden och en solfjäderformad byggställning i trä restes som gjutform beräknad för att bära 2 000 ton. När ställningen togs bort sjönk mittvalvet endast fyra millimeter.

10.Myrstedts matthörna
Beläget i hörnet Kungsgatan- Norrlandsgatan i Stockholm, färdigställt 1910 och är Sveriges första hus byggt med armerad betong. Ritat av arkitekten Ernst Stenhammar och konstruerat av Henrik Kreuger på byggnadsfirman Kreuger & Toll. Den helt konsekvent genomförda skelettkonstruktionen i armerad betong uppfördes först och bekläddes därefter med en fasad av sandsten.

11.Kaknästornet
Tornet är 155 meter högt och är ritat av Bengt Lindroos. Det började byggas 1963 och stod klart 1967 och är ett mästerverk i glidformsgjutning. Kaknästornet är arbetsplats för ett 70-tal personer.Namnet kommer från Kaknäs, som var en av fyra kungsgårdar som låg här.

12.Götatunneln
Götatunneln är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg. Tunneln byggdes 2000-2006 och invigdes 16 juni 2006. Götatunneln ersatte Götaleden med en trafik på 65 000 fordon per dygn och öppnade upp Göteborgs innerstad mot älven. Tunneln har tre vägfiler i vardera riktningen och ligger som djupast 35 meter under havsytan. Götatunneln vann Stora Samhällsbyggarpriset 2007.

13.Berwaldhallen
Berwaldhallen, uppkallad efter Franz Berwald, Sveriges störste tonsättare under 1800-talet, uppfördes 1976-1979 och är hemvist för Sveriges Radios Symfoniorkester. Huset ritades av arkitekt Erik Ahnborg. Den sexkantiga konsertsalen har plats för 1300 platser och podiet har plats för 100 musiker. Cirka två tredjedelar av byggnaden är nedsprängd i berget.

14.Sandöbron
Sandöbron över Ångermanälven har ett längsta spann på 264 meter och var under tiden från invigningen 1943 fram till 1964 världens längsta betongbro i ett spann. Brons totala längd är 810 meter och den är 42 meter hög. När den färdigställdes ersatte den E4:ans sista färjeförbindelse. 1939 störtade gjutformen för spannet samman och tragiskt nog omkom 18 arbetare.

15.Nya Svinesundsbron
Den nya bron, som invigdes 2005, har en totallängd på 704 meter, ett brospann på 247 meter och en segelfri höjd på 55 meter. Högsta punkten är 92 meter. Bron har fått Vägverkets Vackra Vägars pris 2007 och vann ECSN Award 2006.

16.Stockholms tunnelbana
Invigdes 1950, har 100 stationer och är 108 kilometer lång. Stationerna är fördelade på 53 ytstationer och 47 underjordiska stationer. Över 140 konstnärer har smyckat 90 av de 100 stationerna. Varje dag transporter tunnelbanan över en miljon passagerare.

17.Concrete
Jonas Bohlin började sin framgångsrika designbana 1981 med examensarbetet Concrete, en stol i stål och betong. Den begränsade upplagan på 151 exemplar fick i början reas bort för någon tusenlapp. Bara två decennier senare klubbades ett exemplar bort för 170 000 kr på auktion.

18.Västerortskyrkan
En unik byggnad enligt Le Corbusier som rankade kyrkan som en världens tre vackraste. Färdigställd 1956 i dåtidens första ABC-område, Vällingby. Ritad av Carl Nyrén och sitter samman med ett bostadshus. Rummets väggar är av sandblästrad betong, gjuten mot brädform. Byggnaden är putsad utvändigt och taket är belagt med koppar.

19.Gävle krematorium
Tidernas bästa examensarbete? Ritades 1954 av fyra arkitektelever i årskurs 3 vid KTH, som under studietiden drev arkitektkontoret ELLT. De fick projektet godkänt som examensarbete, det färdigställdes 1965 och vann Kasper Sahlinpriset samma år. Anläggningen ligger mitt ute i en tallskog med avskärmande betongmurar. Golven är av skiffer och väggpaneler och innertak är i furu.

20.Villa Gadelius
Ralph Erskines betongvilla på Lidingö byggdes 1961. Huset följer platsens branta sluttning och taket är täckt av jord och planterat med gräs och växter.

21.Vattentornet Örebro
Svampen, som den kallas, är ritat av Sune Lindström och invigdes 1958. Det är 58 meter högt och inhyser restaurang och konferensrum i toppen.Varje år besöker ca 100 000 personer tornet och sen invigningen har ca 8 miljoner besökt tornet.

Fler Artiklar
Klicka och läs!