Förbättra miljön och ekonomin

Vill du få ner dina energikostnader och samtidigt göra en stor insats för miljön? Väldigt få villaägare svarar nej på den frågan. Men hur går man till väga och var ska man börja? Genom en energibesiktning får villaägaren en energidiagnos på huset och ett konkret åtgärdsförslag. En energibesparing på 20 procent är ofta lätt att uppnå. Det innebär samtidigt en stor miljöinsats i form av minskade koldioxidutsläpp.

Ungefär 90procent av alla hus ”läcker” mellan 15 och 45 procent energi. Dålig isolering, fönster, dörrar samt onödigt stor vattenförbrukning är vanligtvis de största energitjuvarna. Men det är ofta relativt enkelt att göra en rejäl energibesparing. En villa på 140 kvadratmeter gör av med ca 25 000 kWh per år för uppvärmning och varmvatten. Med en energibesparing på 20 procent blir det 5 000 kWh och ca 6 000 kronor i besparing på ett år.
Om huset värms upp av direktverkande el minskar koldioxidutsläppet med 450 kilo – ungefär lika mycket som släpps ut under tio bilresor mellan Stockholm och Göteborg.
– Våra mäklare märker att våra kunders intresse för boendeenergi, uppvärmningsformer och miljö har ökat markant, säger Lars-Erik Nykvist, utvecklingschef på Fastighetsbyrån. Många är dock osäkra på vilka alternativ som finns och hur man ska göra för att minska förbrukning och kostnader. Att göra en energibesiktning är en mycket bra början. Tyvärr börjar många i fel ände och byter uppvärmningssystem trots att huset kanske läcker ut 30 procent av energin.

Villan undersöks
I praktiken innebär besiktningen att en besiktningsman från Anticimex undersöker villan och utreder energisituationen. Därefter ställs en detaljerad diagnos och villaägaren får resultatet tillsammans med ett energisparprogram.
Sparprogrammet innehåller:
• Konkreta förslag på förbättringar
• Mått på hur låg energiförbrukningen blir om förbättringarna genomförs
• Kostnadssammanställning över föreslagna åtgärder
• Tidplan på hur lång tid det tar för investeringen att betala sig
Energibesiktningen innehåller även en energideklaration. Från och med 1 januari 2009 måste, enligt ny svensk lagstiftning, alla småhus som ska säljas eller hyras ut ha en så kallad energideklaration. Alla flerfamiljshus måste också vara energideklarerade den 31 december 2008.

Ny lagstiftning
– En energideklaration gäller i tio år. Om man planerar att sälja sitt hus inom tio år kan det definitivt vara idé att göra en energibesiktning med en gång. Då får man möjlighet att vidta vissa åtgärder och sänka förbrukningen innan försäljningen. Hus med bra uppvärmningssystem och låg förbrukning är dessutom attraktiva på marknaden och säljs för högre priser, säger Leif Kumlin, energiexpert på Anticimex.
En energibesiktning med energideklaration kostar ca 5 000 kronor. Den tar ett par timmar att genomföra och specialutbildade besiktningsmän från Anticimex utför den. (Källa: Fastighetsbyrån)
ANDERS ERICSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!