Foto: Christer Johansson

Projekt ska leda till energismart byggande

Tidigare har Bil & Bostad skrivit om hur man minskar sin elförbrukning i hemmet, men bor man i Norrland går ju en hel del energi åt till uppvärmningen oavsett hur duktig man är på att dra ur laddare och släcka lampor. Umeå kommun har i samarbete med bland annat Umeå universitet undersökt just energieffektivt byggande i kallt klimat. – Hur man bygger huset påverkar väldigt mycket, säger projektledaren Erik Eklund.

Idag utgör bostäder ungefär 40 procent av energianvändningen i Sverige med allt vad det innebär av kostnader för både ekonomi och miljö. Projektet ”Energieffektivt byggande i ett kallt klimat” startades just för att se över hur den siffran kan minskas.
– Vi såg att det fanns relativt få energieffektiva byggnader i Norrland och ville titta på hur man kunde bygga mer effektivt. Hur det kan göras och vad det innebär för risker, säger Erik Eklund, energirådgivare på Umeå kommun som 2010 började arbeta med projektet som pågått sedan året innan.
Projektet gick ut på att montera in trådlösa mätlådor i husen under själva byggprocessen för att sedan kunna studera olika faktorer som temperatur och fuktighet. Att det riktade in sig på just kallt klimat kom sig av den rätt så självklara anledningen att uppvärmning utgör en stor del av ett hus energianvändning – en del som blir allt större ju längre upp i landet man kommer.
– Här i Umeå är ju medeltemperaturen bara tre, fyra grader plus så det krävs ju betydligt mer uppvärmning än längre söderut, säger Erik Eklund.

Ny lösning för varm luft
Ska man minska uppvärmningen utan att frysa är det naturligtvis viktigt att kall luft inte fritt kan strömma in i huset, något projektet belyser.
– Tätheten är absolut avgörande. Framförallt är det viktigt att man helt enkelt är noggrann när man bygger huset, säger Erik Eklund.
Men hur tätt ett hus än är så behövs ju den friska luften för ventilation, även när den friska luften kyler ner snarare än lättar upp. En lösning på detta som testats i några av projektets hus är ett så kallat FTX-system.
– Istället för att luften utifrån värms upp direkt i en värmeväxlare går den först ner genom marken och förvärms vilket kan göra enorm skillnad. Temperaturen kan öka från minus tjugo till några plusgrader, förklarar Erik Eklund.

Se över termostaten
En viktig del av projektet var att sprida sina slutsatser för att på så sätt uppmuntra och inspirera såväl byggföretag som privatpersoner att bygga mer energieffektivt.
– Vi har försökt sprida informationen så mycket som möjligt både bland byggbolag och andra för att nå ut så mycket som möjligt. Jag hoppas verkligen att informationen gått fram, säger Erik Eklund.
Om Umeå kommuns informationskampanj spelat in är svårt att avgöra men antalet energieffektiva byggnader i landet ökar åtminstone stadigt. En rapport från Energimyndigheten räknade med åtminstone tiotusen lågenergilägenheter 2014. Det innebär visserligen bara ungefär en lågenergibostad per tusen invånare men Erik Eklund tror på en fortsatt positiv utveckling och har dessutom märkt av ett ökat intresse från privatpersoner.
– Folk blir definitivt mer och mer energimedvetna och det är väldigt många privatpersoner som hör av sig om hur de kan bygga energisnålt, konstaterar han.
Men även de som inte planerar att bygga nytt kan spara mycket energi på att tänka över sina vanor.
– Vad man gör som boende kan också påverka mycket. Att titta över termostaten kan ju vara både enkelt och effektivt, kan man tänka sig att sänka ett par grader kan man spara mycket energi.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!