Johan är arkitekten bakom flera av Umeås nya hus

Bakom varje stort hus står en arkitekt och Arkinovas Johan Fjellström har hunnit stå bakom en hel del av dem – bland annat Riksbyggens projekt på Mariestrand som Bil & Bostad tidigare skrivit om. Han konstaterar att det byggs mer än tidigare – men också bättre. – Tillgängligheten har blivit bättre. Komforten har blivit bättre. Energieffektiviteten har blivit bättre.

Att det byggs mycket i Umeå har Bil & Bostad konstaterat flera gånger. Men att fler hus byggs innebär naturligtvis också att fler hus ritas, något som umeåarkitekten Johan Fjellström kan intyga:
– Jag har helt klart märkt av en ökning sen jag började jobba som arkitekt i Umeå 2007. Inte minst av bostäder, något som vi på Arkinova ritar mycket av.
På frågan om skälet till Umeås byggboom har han flera gissningar.
– Bostadsbrist är naturligtvis en anledning. Umeå blir en allt starkare knutpunkt i Norrland och många vill bo här. Sedan är det väl rimligtvis också ett generationsskifte och kanske en attitydförändring där många äldre säljer sina villor och flyttar in till stan, säger Johan Fjellström och tillägger:
– Det är ju också en ambition från kommunen att förtäta stadskärnan istället för att skapa sovstäder utanför Umeå. Det är en form av hållbarhetstänk att förtäta där infrastruktur som exempelvis kollektivtrafik redan finns.

Ritar och ritar
Även om en arkitekt teoretiskt sett skulle kunna bo i Umeå och rita hus som ska byggas i Kina arbetar de flesta relativt lokalt, något som Johan Fjellström tror har två skäl.
– En arkitekt bör besöka platsen för huset som ett första steg i gestaltningen och sedan är det värdefullt att kunna följa bygget. Att vi framförallt koncentrerar oss på Västerbotten beror också på att vi skapar en relation med beställare, entreprenörer och andra konsulter här som det fungerar bra att jobba med, förklarar han.
Så vad gör då en arkitekt efter att ha besökt platsen?
– Man studerar detaljplanen för området och överväger andra faktorer. Gällande husen på Mariestrand är till exempel byggnadshöjden och antalet våningar reglerade och det finns en viss bullerproblematik från E4:an att ta hänsyn till. Dessutom är färgsättningen bestämd vilket är ovanligt, det måste vara minst femtio procent vitt i fasaderna.
För det mesta finns det ju en lösning på problemen – i fallet med Mariestrand löste Johan Fjellström problemet med vägbullret bland annat genom att inte ha några sovrum åt det hållet. Därefter kommer den förmodligen mest uppenbara delen av yrket.
– Jag ritar och ritar och ritar och ritar. Även idéer som inte används just nu läggs i idéburken för framtiden.
Även om Johan Fjellström som arkitekt har den övergripande rollen när ett hus ritas är han inte ensamt ansvarig.
– Det är många inblandade i processen. Inför bygget på Mariestrand var det till exempel min kollega Johan Hansson som är A-ingenjör som tog fram detaljerna tillsammans med VNB, Riksbyggen och Strängbetong.

Trender idag
I arkitektur som i allt annat går det naturligtvis trender och Johan Fjellström menar att det är viktigt att uppmärksamma dem utan att uppslukas av dem.
– Tittar man för mycket på omgivningen hela tiden riskerar man att tappa sin egen stil men samtidigt är det ju viktigt att hänga med i vad som händer, konstaterar han.
Det nuvarande modet i arkitektur handlar enligt Johan Fjellström mycket om vilket intryck byggnaden ger:
– Som arkitekt är man lite rädd att tråka ut folks ögon. Idag ska det synas och sticka ut på ett annat sätt än tidigare. Tidigare var ornament och detaljer kring fönstren vanliga inslag men de skalades bort i samband med modernismen och det rationella byggandet. Sedan tröttnade vi på den enkelheten det medförde och började åter låna från de klassiska idealen under postmodernismen. Nu är vi inne i ett mer avskalat grafiskt formspråk igen, ofta med assymmetri och dynamik i fasaderna.
Brinner för planlösningar
Som i mycket annat har miljötänkandet ökat även hos arkitekter och deras kunder. Något som kanske inte enbart beror på omtanke av planeten.
– Man märker att miljömedvetenheten ökar i takt med att det går att spara mer pengar på det i form av till exempel energieffektivitet. Det är ju jättebra eftersom det gör miljöbiten till en självklar del och inte enbart som ett alternativ, säger Johan Fjellström.
Han vågar sig även på att sia en smula om det arkitektoniska framtiden:
– Jag tror det kommer att svänga tillbaka så småningom. Kanske inte direkt med snickarglädje, tinnar och torn men kanske med fler valv och pelare i fasaderna men med ett fortsatt stramt formspråk.
När det gäller hans egen smak är det i första hand insidan som räknas.
– Jag brinner för planlösningar snarare än fasader. När man ritar ett hus kan man antingen jobba inifrån och ut eller utifrån och in och jag tror det blir bättre när man börjar med insidan.
Att den skelleftefödde och göteborgsskolade Johan Fjellström började arbeta som arkitekt i Umeå är ingen slump.
– Jag upplever att det finns en efterfrågan och en öppenhet i Umeå och att det är lättare att komma till skott när det gäller byggen. Här finns mer framåtanda än i somliga andra städer helt enkelt. Det var absolut ett avsiktligt val att börja jobba i just Umeå.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!