Foto: BoKlok

Nya bostadsrätter planeras på Teg

I Umeå byggs det som aldrig förr. Men även om många byggen redan står färdiga eller näst intill ser byggbranschen naturligtvis framåt också. Ett sådant planerat men inte påbörjat projekt har Skanska i kvarteret Reparatören på Teg. – Läget mellan centrum och den kommande Ikeabutiken är ju väldigt bra, säger Skanskas Mats Andersson.

Marken i Teg är förvärvad och planerna klara men problemet ligger inte i något av detta utan i lagboken. I likhet med flera andra företag i branschen hoppas Skanska på en förändring av reglerna kring bullernivåer.
– Projektet ligger på is i dagsläget medan vi avvaktar en förändring av bullerreglerna, säger företagets affärsutvecklare Mats Andersson.
Om och när en sådan förändring kan komma är osäkert men kommer den dagen ligger Skanska i startgroparna.
– Om regeringen bestämmer sig kan vi påbörja byggandet inom ett år och ha det färdigt fjorton, femton månader senare, säger Mats Andersson.
Att det förr eller senare blir av verkar varken Mats Andersson eller kollegan Nicklas Hagervall, distriktschef på Skanska, tvivla på.
– Södra infarten till Umeå är ju mest industriområde och det är ju inte så jätteroligt. Fler bostäder där förändrar ju hela stadsbilden, säger han.
Den förändring av stadsbilden de själva planerar i området är hus med drygt fyrtio tvåor, treor och fyror med tillhörande omgivningar.
– Vi satsar på en så trivsam miljö som möjligt i kvarteret. Innergården blir skyddad från buller och kommer att ha odlingslådor, grillplats och en terrass på garagetaket, säger Mats Andersson.
Han tror också att lägenheterna skulle vara ett bra komplement till existerande bostäder i Teg:
– Det är ju mest villor i Teg och bostadsrätter kan vara väldigt attraktivt för de som kanske är lite äldre och vill flytta från sin villa.

”Bostadsbristen verkar inte mattas av”
Såväl Mats Andersson som Nicklas Hagervall upplever att det byggs mycket i Umeå och ingen av de tror att trenden kommer att förändras under överskådlig framtid.
– Det råder fortfarande bostadsbrist i Umeå och den verkar inte mattas av, konstaterar Nicklas Hagervall.
Stans ekonomi spelar naturligtvis en avgörande roll för nuvarande och kommande byggprojekt.
– Umeå har ju generellt klarat av lågkonjunkturer väldigt bra. Mycket beror det ju på att en universitetsstad klarar sånt bättre än en industristad, säger Nicklas Hagervall och Mats Andersson instämmer:
– Universitetets framgång är kopplat till Umeås framgång.
En annan del av förklaringen till byggboomen kan vara befolkningens förändrade levnadsvanor.
– Fler och fler människor bor ensamma och träffas kanske på stan istället för hemma hos varandra så det behövs fler mindre lägenheter, säger Mats Andersson.

Snabbt med moduler
Ett av Skanskas svar på den ökade efterfrågan på mindre, billigare lägenheter kallas BoKlok. Det är ett samarbete mellan Skanska och Ikea bygga billiga men bra flerfamiljshus. En stor del av anledningen till billigheten är att husen fabrikstillverkas i moduler – en slags lådor med färdiga rum – som på plats snabbt kan sättas ihop till ett helt hus.
– Själva monteringen av modulerna tar bara en vecka, säger Mats Andersson.
Räknar man med att anlägga grunden och annat kringarbete tar visserligen ett kvarter BoKlok-hus ungefär ett halvår.
– Men det är ändå dubbelt så snabbt mot att bygga med lösvirke, säger Nicklas Hagervall.
Snabbhet i all ära men huvudskälet med BoKlok menar Skanska är en lägre prisnivå än till exempel de planerade bostadsrätterna på Teg.
– Vi utgår från att bygga så prisvärt som möjligt. I en av våra billigaste lägenheter ska till exempel en ensamstående sjuksköterska med barn ha råd att bo så vi räknar baklänges utifrån det, förklarar Mats Andersson.
Nicklas Hagervall instämmer:
– Alla ska ha råd att bo i en BoKlok-lägenhet.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!