Foto: Viktor Lagerborg

Föreläser om nya sätt att bygga miljövänligt

Att ett stort bygge kan belasta miljön förvånar nog ingen. Men hur mycket? Och framförallt – hur kan belastningen minskas? Ulf Wiklund, en av föreläsarna på mässan Nolia Fastighet, kan hjälpa byggföretag att svara på de frågorna.

Imorgon torsdag inleds en tvådagars fastighetsmässa på Nolia där utställare och föreläsare informerar om sig själva eller olika aspekter av fastighetsbranschen. Till de senare hör Ulf Wiklund från samhällsbyggnadskonsulterna Tyréns som ska föreläsa om miljödeklarationer och livscykelanalyser av byggnader.
Så för oss som inte hållit oss helt uppdaterade om krångliga fackbegrepp i byggbranschen – vad är en livscykelanalys och vad har det med miljön att göra?
– Det handlar om att titta på den totala miljöbelastningen för en byggnad. Från råvaror till materialtillverkning till transport och själva byggandet. Sen ska ju byggnaden vara i drift i kanske femtio, hundra år också, förklarar Ulf Wiklund.
Mycket av miljötänket inom byggbranschen har fokuserat på att bygga lågenergihus som minskar kostnaden för både miljön och ekonomin på sikt. Det har helt klart gett resultat – enligt Ulf Wiklund har miljöbelastningen för driften av ett färdigbyggt hus sjunkit från 85 till 50 procent.
– Då blir det ju intressant att titta på miljöbelastningen för själva byggandet. Till exempel vilka material som använts och hur långt de transporterats, säger Ulf Wiklund.

Kan lära sig av tidigare byggen
En miljödeklaration är alltså inte bara en rapport av den miljöpåverkan ett bygge direkt eller indirekt orsakat utan också en prognos för framtida påverkan. Själva miljödeklarationen är en sammanställning av hur mycket de olika delarna påverkat eller kommer att påverka miljön, framförallt i form av koldioxidutsläpp. Tanken är framförallt att nya byggprojekt ska kunna lära sig av de tidigare.
Men för att en jämförelse ska betyda något krävs ju att alla räknar på samma sätt och det är där Ulf Wiklund och Tyréns projekt kommer in i bilden:
– Det vi tillsammans med representanter från branschen har gjort är att skapa ett internationellt regelverk för att mäta miljöbelastningen. Annars kan man ju visa nästan vad som helst med siffror.
Reglerna är frivilliga att följa men Ulf Wiklund tror att allt fler kommer att göra det.
– Det går lite trögt men det finns ett växande intresse och jag tror det kommer att slå igenom i framtiden och bli allt viktigare för byggarnas konkurrenskraft.

Trender måste brytas
Ulf Wiklund och hans kollegor har tillsammans med andra konsulter, byggentreprenörer, materialleverantörer, universitet och högskolor jobbat med projektet i fyra år.
– I byggbranschen är det ju ingen löpandebandproduktion och på sätt och vis börjar man från noll varje gång, så det vi ville göra var att skapa ett sätt att ta tillvara på kunskapen mer systematiskt, förklarar Ulf Wiklund idén bakom projektet.
Han tvivlar inte på nödvändigheten bakom detta och andra miljöinitiativ kring byggande:
– Byggbranschen har en stor miljöpåverkan, till exempel när det gäller global uppvärmning, och måste helt enkelt bryta de trenderna.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!