Bilen får pusslet att gå ihop

Den 28 oktober är det dags att fira Bilens dag. Så mycket firande är det väl sällan frågan om, inget i närheten av barnens eller ens kanelbullens dagar. Ändå handlar det om något som i grunden förändrat samhället och är en förutsättning för de flestas vardagsliv. – Bilen betyder så mycket för det svenska samhället och är värd en egen dag, säger Charlie Magnusson på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Bilens dag instiftades för fyra år sedan av MRF tillsammans med BIL Sweden, Motormännen, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben och Motororganisationen. Det får väl sägas ha varit på tiden med tanke på att bilar vid det laget redan hade funnits i drygt ett århundrade.
Exakt när bilen kom till beror lite på vad man egentligen kan kalla en bil. Ångdrivna fordon på hjul fanns redan under 1700-talet och under tidigt 1800-tal kom elektriska varianter och vad som senare kom att kallas den första bilen byggdes i Tyskland 1886.
Men det handlade framförallt om krigföring, vetenskaplig kuriosa eller på sin höjd en hobby för de mycket rika. Bilen som fortskaffningsmedel för allmänheten föddes först 1908 när den första T-forden körde av de amerikanska rullbanden och in i människors vardag.
T-forden var visserligen inte den första massproducerade bilen – den äran tillfaller den nästan lika klassiska Oldsmobilen med 425 bilar tillverkade redan 1901 – men den brukar ändå ses som starten för den moderna bilismen.

Förändrad status
Två år senare fanns en halv miljon bilar i USA. Ofattbart mycket jämfört med några tusen ett par år tidigare men bara en droppe i dagens bilhav där enbart Sverige har uppåt fem miljoner bilar på gatorna. Och fler blir det – när den här tidningen publiceras kommer det världen över att ha tillverkats över 56 miljoner bilar bara i år.
– Jag har jobbat med bilar i en herrans massa år och det känns som att vi börjat se bilen på ett annat sätt de senaste 20-30 åren. Från att ha varit en statussymbol har den gått till att bli en av våra allra viktigaste hushållsmaskiner, säger MRFs informationschef Charlie Magnusson.
För de allra flesta svenskar är bilen idag en självklar och ofta oersättlig del av vardagen och det är just det som Bilens dag är menat att belysa.
– Ofta tänker man ju inte på det men för många är ju bilen helt nödvändig för att ta sig till jobbet och sköta sina fritidsintressen och sitt sociala liv, säger Charlie Magnusson och tillägger:
– Det blir ju lätt så att man ser det ur ett stockholmsperspektiv men ute i landet finns det ju ofta inga alternativ till bil om man vill få pusslet att gå ihop.

”Firande av rörelsefriheten”
Att etablera en ny dag i allmänhetens medvetande är ju inte det lättaste men MRF tycker sig ha märkt en viss spridning under de år som gått sedan de lanserade Bilens dag.
– Det tar tid men det verkar börja sprida sig. Vi ser det i annonser och olika aktiviteter som anordnas på Bilens dag. Det kan ju dels användas kommersiellt men är också ett firande av rörelsefriheten, säger Charlie Magnusson.
När bilen först introducerades konkurrerade den ut äldre transportmedel som häst och vagn men Charlie Magnusson tror inte att bilen kommer att förpassas till historien på samma sätt. Åtminstone inte under överskådlig tid:
– En dag kanske vi teleporterar oss när vi ska någonstans men i den framtid jag kan överblicka tror jag inte att bilen kommer att försvinna.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!