Bilar från A till Ö: Admiral

På 1930-talet började den tyska biltillverkaren Opel att hämta modellnamn ute till havs. Närmare bestämt bland marinens gradbeteckningar. Längst ner i rang finner vi Kadett och lite högre upp i hierarkin den mer påkostade Kapitän. Den finaste bilen var förstås Admiral.

”Admiral” är ett tyskt ord som betyder ”amiral”. Det är också ett modellnamn som Opel använde under åren 1937 till 1939 och sedan 1964 till 1977. Under andra världskriget tillverkades inga personbilar, bara fordon som skulle användas av krigsmakten. En av de fabriker som försåg armén med lastbilar låg i Brandenburg, i det som senare skulle bli Östtyskland. Efter krigsslutet utgjorde denna fabrik en del av det krigsskadestånd som Tyskland tvingades betala till Sovjetunionen. Maskinerna monterades ner och fraktades till Moskva, där de sedan användes för att tillverka Kadett-kopian Moskvitj 400.
Under i stort sett samma tidsperioder som namnet Admiral användes Kapitän (som betyder ”kapten”) och Kadett (som förstås betyder ”kadett”). Ju högre grad, desto finare bil – systemet är tydligt och enkelt, men det väcker ändå frågor. Varför hämtade man namnen just från marinen? Varför inte från armén eller flygvapnet? Och varför slutade man sedan med örlogsnamnen? Det kan ju inte vara för att de tog slut – det finns många fler gradbeteckningar att välja på än dessa tre.
Tyvärr verkar det inte finnas någon som vet varför Opel valde att hämta modellnamn från marinen (eller varför man slutade med detta). I Opels eget arkiv finns ingen dokumentation om namngivningen, berättar Ernst-Peter Berresheim, som är chef för Opel-arkivet i Rüsselsheim. Sten Sollin, som är ansvarig för fordonsregistret på Svenska Opelklubben, har också varit vänlig nog att göra efterforskningar bland sina klubbmedlemmar, men inte heller han har fått fram något svar.
Vi kan alltså bara gissa vilka överväganden som ligger bakom namnen. En populär föreställning om tyskar är att de skulle vara särskilt förtjusta i ordning och reda. Namngivningen av de marina modellerna skulle då kunna tolkas som ett utslag för en systematiseringsiver och en fäbless för militär disciplin. Men viktigare än att fråga sig vad som är typiskt tyskt är nog att se den situation som rådde vid den tid då de marina modellnamnen kom till. Det var en tid av högljudd nationalism. Tyskland rustade för krig. Man kan tänka sig att propaganda som skrämde med påhittade och verkliga hot gjorde tyskarna positivt inställda till militären, däribland marinen. Och eftersom det var en tid av militarism och auktoritärt styre kan man också tänka sig att disciplin och hierarkier sågs som något önskvärt. Men varför kom namnen från marinen och inte från andra försvarsgrenar? Kanske sågs marinen och dess imposanta fartyg som lite tjusigare än infanterister som marscherade och grävde skyttegravar. Och kanske ville man låta de köpstarkaste bilkunderna se sig själva som amiraler och kaptener på deras egna rullande slagskepp. (Denna förklaring torpederas visserligen i någon mån när det gäller namnet Kadett, men officersaspiranten kan ju i alla fall sola sig i glansen från amiralen och kaptenen.)
Att hänvisa till tidsandan förklarar dock inte varför Opel valde att – efter att ha haft namnet i torrdocka under många år – åter sjösätta modellnamnet Admiral när nästa omgång prestigebilar skulle tillverkas på 1960-talet. Detta var ju en tid som förknippas med systemkritik och spirande fredsrörelser, och tyskarna ville nog helst slippa påminnas om sitt militära förflutna. Men denna gång handlade det antagligen mer om att fortsätta använda inarbetade och framgångsrika varumärken. Troligen hoppades man att bilköparna skulle tänka mer på bilmodellernas goda rykte än på officerare i Nazitysklands attacker mot allierade handelsfartyg på Atlanten.
Mot slutet av 60-talet introducerade Opel ett helt nytt modellnamn, Commodore (ett engelskt ord som betyder bland annat ”kommendör”, ”eskaderchef” eller ”befälhavare”). Man fortsatte alltså på temat grader inom marinen, men med den skillnaden att man nu, till skillnad från tidigare, använde ett engelskt ord. Motsvarande tyska ord är ”Kommodore”, en gradbeteckning som fanns under andra världskriget men som försvann när den västtyska krigsmakten Nato-anpassades på 1950-talet. Men efter Commodore var det slut på sjökrigsnamnen. Kanske ansåg Opel att de då slutgiltigt akterseglats av tidsandan.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!