Foto: Camilla Ödling

Upptäck Umeås arkitektur

Bil & Bostad uppmärksammar stadslandskapets många intressanta byggnader. En heltäckande guide om de olika objekten och annan arkitektur hittar du i stadsbyggnadskontorets presentation ”Arkitektur Umeå”.

Handelsbanken
Uppförd: 1894
Adress: Storgatan 48
Arkitekt: Ernst Stenhammar

Byggnaden vid Rådhusparken är resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1893, och är västerbottens Enskilda Banks byggnad. Det var en tävling som hade ombetts arkitekter att skicka in förslag, och vann tävlingen gjorde Ernst Stenhammar som tillhörde tävlingsjuryn. De strävade efter äkthet i materialen, och efter fasadkompositioner återspeglade de byggnadernas inre. Med fasader i rött tegel och ljusgråa naturstens fönsteromfattningar, avrundade hörn och mäktiga trapphustorn utrycker bankbyggnaden kraft och pålitlighet.

Stora hotellet
Uppförd: 1894
Adress: Rådhusgatan 3
Arkitekt: Viktor Åström

Eftersom älven var tidens viktigaste kommunikationsled byggde man detta kombinerade sjömanshus och hotell. Inne i byggnaden fanns även matsal, schweizeri, biljardsalong och festvåningar med musikestrader. Byggnaden är väl synlig från älven och ligger vid Rådhusparken. Den utpräglade festliga nyrenässansstilen på byggnaden utmärks med symmetri och kontrastik.

Borgmästarvillan
Uppförd: 1893
Adress: Västra Kyrkogatan 1
Arkitekt: Okänd

Detta slott var för juristen och borgmästaren Albin Ahlstrand. Den byggdes av kyrkobyggmästaren Per Eriksson, 1892. Han använde sig av överblivet tegel från kyrkobygget på tomten intill.
Bygget består av trappgavlar, hörntoureller, fasader och mönsternumreringar och blinderingar. Den har även ett krenelerat trapphustorn med en spetsig tornhuv.

Fler Artiklar
Klicka och läs!