Bilar från A till Ö: Abbott-Detroit (Abbott)

Detta amerikanska bilmärke fick sitt namn från Charles Abbott, som 1909 startade Abbott Motor Car Company (på svenska ungefär ”Abbotts automobilföretag”) i biltillverkningsstaden framför andra, Detroit, i delstaten Michigan. Under åren 1909 till 1916 tillverkades bilen i Detroit och hette då Abbott-Detroit.

Ett sekel senare går det inte att få något säkert svar på varför det ansågs så viktigt att ha med tillverkningsorten i namnet, men troligen handlar det om att man ville särskilja Abbott-bilen från någon annan produkt eller något annat företag som också hette Abbott och som fanns i någon annan del av landet.
Under åren i Detroit hade företaget flera olika ägare som avlöste varandra och företagets namn ändrades också flera gånger. Namnet på bilen förblev dock detsamma. När tillverkningen 1916 flyttade till staden Cleveland i Ohio togs ”Detroit” av förståeliga skäl bort från namnet.
Tanken med flytten till Cleveland var att man skulle få större lokaler och kunna tillverka fler bilar. Det blev dock precis tvärtom. Företagets utgifter hade, bland annat på grund av flytten, blivit för stora och 1918 försattes Abbott Motor Corporation, som företaget då hette, i konkurs.
Abbott-Detroit tillverkade flera olika modeller med olika chassier och olika typer av karosser. De fyra-, sex- och åttacylindriga motorer som erbjöds köptes in från andra biltillverkare. Vissa av Abbott-Detroits modeller var att betrakta som lyxbilar med för den tiden ovanlig utrustning som elstart och elektriskt ljus.
Företaget vände sig till de allra köpstarkaste grupperna i det amerikanska samhället, men använde ändå priset som ett försäljningsargument. I tidningsannonser från 1912 betonar man att Abbott-Detroit ”ser ut som” och ”går som en bil för 4000 dollar” trots att den kostar endast 1500 dollar. Att ha en bil som ser ut som om man köpt den för 4000 dollar (ungefär 28000 kronor) låter väl inte som någon önskedröm i dag, men på den tiden var detta förstås väldigt mycket pengar.
I denna bilens ungdom var det inte ovanligt att amerikanska biltillverkare gjorde reklam för sina produkters tillförlitlighet genom att skicka ut dem på långfärder tvärs över det stora landet. (Man kan anta att skälet var att det vid denna tid fanns många automobiler som blivit stående längs dåliga vägar och som således utgjorde effektiv ”reklam” för att inte köpa bil.) Abbott Motor Car Company ville inte vara sämre och bad därför 1910 äventyraren Charles G. Percival ta en sextontusenmilatripp runt Nordamerika i en Abbott-Detroit Model 30.
Visserligen kom Percival bara halva sträckan, men företaget uppnådde ändå sitt syfte: uppmärksamhet från pressen. Och nog verkar resan ha varit ett äventyr. En lokaltidning i kanadensiska Yukon-territoriet rapporterade att Percival på sin färd från Alaska in i Yukon körde på ett järnvägsspår för att slippa fastna på leriga vägar. Syllarna var bara någon decimeter bredare än bilen och en av de järnvägsbroar som skulle passeras på den 18 mil långa sträckan var en 300 meter lång bro, 90 meter ovanför en bäckravin. Det rapporteras att Percival vid sådana tillfällen kunde känna ett visst illamående.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!