Bilar från A till Ö: ABC

Det har sedan bilens barndom funnits tusentals olika bilmärken. Därför är det inte så konstigt om ett namn någon gång dyker upp på flera olika ställen i bilhistorien. Så skedde exempelvis med namnet ABC. Det har funnits minst två olika bilmärken som burit detta namn.

Först av dessa var amerikanska A. B. C. Denna bil såg dagens ljus 1906 och hette då A. B. C. Auto Buggy. Bilen tillverkades av företaget Auto Buggy Manufacturing Company i Saint Louis i delstaten Missouri. Det engelska ordet ”buggy” betecknade en liten vagn som drogs av en ensam häst. Namndelen ”auto” är samma språkliga pusselbit som figurerar i det engelska ordet ”automobile” (som på svenska först blev ”automobil” och sedan förkortades till ”bil”).
I ordet ”automobile” kommer pusselbitarna från både latin och grekiska. Den grekiska orddelen ”auto” blir på svenska ”själv-”. Man kan jämföra med exempelvis ”autograf” (som någon skrivit själv), ”automat” (som fungerar av sig själv) och ”autonom” (som bestämmer över sig själv). Från latinet kommer ”mobilis”, som betyder ”rörlig”. Ordet ”automobile” kan alltså översättas med ”självrörlig”. Och det är väl inte så konstigt att det var just faktum att vagnar började röra sig helt själv, utan hästar, som var det mest anmärkningsvärda för dem som lanserade ordet som skulle beskriva nymodigheten. Översättningen av Auto Buggy, ”självvagn”, blir inte riktigt lika elegant, men innebörden är naturligtvis även i detta fall att vagnen rör sig utan dragdjur.
A. B. C. Auto Buggy-köparna kunde välja mellan tre olika karosstyper, en ”runabout” (en liten, lätt och billig bil helt utan tak) med plats för två personer, en ”tonneau” (det vill säga en vagn som hade en sufflett som kunde fällas upp) med plats för tre samt en ”touring car” (en lite större och rymligare bil) med plats för åtminstone fyra resande. Enligt företagets annonser var toppfarten 25 engelska mil per timme (40 km/h).
År 1908 bytte företaget namn till A. B. C. Motor Vehicle Company (på svenska ungefär ”ABC motorfordonsföretag”). Ungefär samtidigt verkar man ha plockat bort ”Auto Buggy” från bilens namn, så att den helt enkelt kom att heta A. B. C. Men vad betydde A. B. C.? Detta är motorhistorikerna inte riktigt överens om. Enligt vissa källor är bokstäverna en förkortning av Auto Buggy Manufacturing Company.
Andra hävdar att bokstäverna kommer från initialerna i namnet A. B. Cole. Denna förklaring verkar vara den rimligaste. Bilbyggaren A. B. Cole var nämligen en för bilmärkets födelse mycket viktig person. Det var han som grundade bolaget, han ägde det och han var dess styrelseordförande. Och om man nu byggt en bil och dessutom begåvats med ett namn med så lämpliga initialer, varför skulle man då inte använda dem till att sätta ihop ett sådant finfint namn som
A. B. C.?
En annan ABC-bil tillverkades i Storbritannien under åren 1920 till 1929. I detta fall är ABC en förkortning av ”All British Engine Company” (på svenska ungefär ”Alltigenom brittiska motorföretaget”) ett företag som startades 1912 och som tillverkade flyg- och motorcykelmotorer. År 1920 ändrades namnet till ABC Motors Ltd (på svenska ungefär ”ABC Motors AB”) och samma år började man tillverka bilar.
Trots att företaget då hade åtta års erfarenhet av motortillverkning blev den första ABC-motorn inte riktigt lyckad. Den fick rykte om sig att vara svårstartad och opålitlig. Med tiden verkar dock fabriken ha kommit till rätta med problemen. Eftersom den tvåsitsiga bilen var mycket lätt – den vägde bara drygt 300 kg – kunde 1,2-litersmotorn ge ABC bra acceleration och en toppfart på uppemot 100 km/h.
Motorn var luftkyld och det som såg ut att vara kylarlocket var egentligen tanklocket. Vid denna tid var bilkörning ett nöje bara för de rika, och på bensinstationerna stod tjänstvillig personal redo att ge de köpstarka kunderna service. Men ABC-ägarna var tvungna att vara på sin vakt. Det berättas att det hände mer än en gång att snabba bensinstationsbiträden fyllde på vatten i bensintanken innan föraren hann blinka.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!