Foto: istockphoto

Få svenska hem klarar blixtnedslag

När åskan slår till är de flesta hushåll inte förberedda. Ett blixtnedslag i närheten av huset eller lägenheten blir ofta mycket dyrbart. Både datorer, platt-TV-skärmar, dvd-spelare och telefoner slås snabbt ut när blixten slår ned.

Blixtnedslag innebär varje år skador för miljontals kronor i svenska hem. Enligt en konsumentundersökning gjord av Cint har nära 40 procent av svenska hushåll råkat ut för skador på hemelektronik i samband med åskväder.
– Åskväder står för hälften av alla brand- och överspänningsskador. Dessvärre tänker man inte på riskerna förrän åskvädret överraskar en. Vi vet att få svenska hem har installerat tillräckliga överspänningsskydd som kan klara ett blixtnedslag, säger Leif Lundberg, försäkringsbolaget If.
Ännu värre än förlorad hemelektronik är det förstås om blixtnedslaget orsakar en brand. Varje år inträffar enligt Räddningsverket mellan 150 och 200 bostadsbränder i svenska hem på grund av åskväder, men siffran kan öka kraftigt ett varmt år med mycket åska.

Nedgrävd kabel ingen garanti
Att ha nedgrävd el- eller telefonkabel är ingen garanti mot skador vid åskväder. 90 procent av alla skador som orsakas av blixtnedslag beror på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det räcker med en sekundsnabb spänningstopp i antenn-, telefon- eller elnätet för att elektroniken ska förstöras. Det räcker alltså inte med att slå av huvudströmmen. Det säkraste är att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. En typ är ett gasurladdningsrör som installeras på inkommande teleledning. Villaägare kan även välja åskledare som jordar ned överspänningar i elnätet till marken.

Riskerar ekonomisk smäll
Har man dyr mycket elektronik hemma är det viktigt att se över åskskyddet och välja det som passar ens boende bäst. Vid ett åsknedslag riskerar man annars en ekonomisk smäll. För även om det finns en hemförsäkring så gör självrisk och åldersavdrag att de egna kostnaderna kan bli höga om trasig elektronik måste ersättas med ny.
− Tänk även på att säkerhetskopiera de viktigaste datafilerna. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Leif Lundberg. (Källa: If)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!