Foto: Jimmy Widerlund

Framtidens hus byggs i Holmsund

Intresset för lågenergihus ökar i Sverige. Lufttäthet, minimerade köldbryggor och låg energianvändning står i fokus. Det senaste exemplet på vad ett energieffektivt byggande verkligen kan innebära återfinns i Holmsund. – Vi har sett en enorm efterfrågan, säger byggmästaren Henry Mortensen.

På Persgatan i centrala Holmsund är det full fart framåt. Här har en av många visioner om att skapa billigare och bättre hus gått från idé till färdig produkt. Stegrande elpriser och klimatförändringar har bidragit till ett ökat behov av energihushållning, att spara energi har blivit en viktig del av samhället, av ekonomiska skäl såväl som miljömässiga. Men för den här lokala byggmästaren handlar det inte bara om att lägga en grund för framtiden. Det handlar även om att skapa förändring.
– Ja, här sker det saker, säger en smått stressad Henry Mortensen. I dag verkar alla komma på en och samma gång, men det är väl så det ska vara om det ska kunna hända någonting.
Förändringen i det här fallet är så kallade lågenergihus, byggda efter ett koncept som Henry Mortensen själv har utvecklat, och som han kallar för termoskonceptet. Konstruktionen utgörs av ett ytterhus och ett innerhus, som kompletteras med styrd ventilation, för att på så sätt uppnå bästa möjliga inomhusklimat. Det rör sig om så kallad från- och tilluftsventilation med återvinning, och tillsammans med den utrustade vattenbehållaren, utgör det automatiska ventilationssystemet husets hjärta.
– Tanken är att de här husen inte bara ska spara på energin, utan att de även ska ta vara på den, och återanvända värmen som skapas. Genom att sakta låta värmen cirkulera tillförs sedan ny energi. Tack vare det här systemet kan vi hålla nere priset, vilket gör projektet attraktivt, och vi har sett en enorm efterfrågan, säger Henry Mortensen.

Minskat energibehov
Utgångspunkten för ett energisnålt byggande ligger vanligtvis i att minimera värmebehovet och behovet av komfortkyla. Planlösningens utformning, val av fönster och isoleringsmaterial kan nämnas bland viktiga parametrar som påverkar energibehovet. Projekteringen kräver därför ett lufttätt skal, utan köldbryggor, som fortfarande tillåts att andas. Lågenergihusen här på Persgatan, som ska bli tre till antalet, är byggda i trä, har ett Gore-Texmaterial som fuktspärr och spånskivor som innerväggar.
Byggnationen i sig är en noga uträknad process, som kräver sin tid att genomföra, och varje hus av det här slaget tar ungefär ett halvår att färdigställa.
– Vi försöker arbeta så effektivt som möjligt. Det handlar om att ha en klar plan över hur vi ska gå tillväga och sedan följa den. Eftersom vi har färre arbetsmoment än andra husbyggnationer är byggkostnaderna runt 20 procent billigare. Här gör vi allting själva, säger Henry Mortensen.

Skandinaviskt klimat
Hans filosofi handlar dock inte bara om teknik, utan även om livsstil och samvaro, om att hitta mera rum och utrymme att leva. Under sina trettiosex år som byggmästare har han arbetat i både Norge och Tyskland, men ändå är det i den västerbottniska miljön som han har fulländat sina lösningar.
– Jag kommer ursprungligen från Trondheim, men har bott i Holmsund i fjorton år nu. Det finns fortfarande stunder då jag längtar hem, men jag gör så gott jag kan. Jag tror faktiskt att det här klimatet, det vi har här i de norra delarna av Skandinavien, passar bra för att utveckla det här konceptet. Här har vi ju riktiga vintrar, säger Henry Mortensen.
– Men samtidigt krävs det politiska beslut för att ändra tänket, för att få fram förändringar i hur man bygger hus här i trakten, fortsätter han. Det finns otroligt mycket kunskap i Umeå, men inga förbindelser, inget riktigt samarbete. Umeå vill mer, men de vet inte hur.

En stor dos envishet
Tiden i kommunen har inte varit utan motgångar, men det är inte någonting som har hindrat Henry Mortensen. Han fortsätter att beskriva sig själv som en man med en vision, en envis person som aldrig ger sig lättvindigt. Något som hans medarbetare inte är sena med att intyga.
– Det finns ingen som är tjurigare än Henry, säger byggaren Mikael Sjöberg, som själv bor i ett av lågenergihusen de har byggt här i Holmsund.
– Han gav mig en ypperlig chans, som jag verkligen är tacksam över. Med det här systemet finns det verkligen möjligheter för unga och för familjer att klara sig i dagens svåra klimat, fortsätter han.
Klimatförändringarna kommer också att fortsätta. Levnadssituationen ser inte ut som den gjorde för tjugo år sedan, och byggbranschens förutsättningar är sällan konstanta. Oavsett kraven från gårdagens byggnormer kommer morgondagens att ställa andra. Henry Mortensen drömmer om att lågenergihus ska bli standard, men då kommer det antagligen krävas förändringar i hur de enskilda fallen behandlas. Bland annat tog det tjugotvå månader bara att få bygglov.
– Men det är en annan historia, understryker Henry Mortensen.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!