Upptäck Umeås arkitektur

Bil & Bostad uppmärksammar stadslandskapets många intressanta byggnader. En heltäckande guide om de olika objekten och annan arkitektur hittar du i stadsbyggnadskontorets presentation "Arkitektur Umeå".

Gamla Elverket / Kafé Station
Uppförd: 1892
Adress: Östra Rådhusgatan 2
Arkitekt: Wilhelm Stolpe

Tegelbyggnaden påminner om medeltidens byggnadskonst på grund av fönster formerna och det krenelerade hörntornet. Det är stadens första elektricitetsverk som hade två högtrycksångmaskiner som var kopplad till var sin likströmsgenerator. Strömmen räckte då för att belysa kyrkan och rådhuset och även till 36 gatlyktor i en östlig och västlig slinga. Huset används idag av Pingstkyrkan.


Smörasken
Uppförd: 1877
Adress: Storgatan 34
Arkitekt: A F O Cederberg

Westerbottens enskilda banks första bankhus hittar du Väst på stan, i korsningen Storgatan/Västra esplanaden, en putsad stenbyggnad i renässansdräkt. Huset uppfördes 1877 efter stadens dåvarande tekniske rådgivare kapten Axel Cederbergs ritning. Namnet smörasken har byggnaden fått av folkhumor på grund av sin gula färg och avrundade hörn.
Idag håller Umeå Energi AB till i lokalerna och använder de som kontor.


Bostadshus kv Ripan
Uppförd: 1874-76
Adress: Kungsgatan 93-97
Arkitekt: G A Pettersson

Johan Gustaf Axel Pettersson jobbade från 1872 och fyrtio år framåt som stadsbyggmästare och biträde till byggnadsnämnden. Under 1800-talets sista decennier var han den mest produktive husritaren i Umeå. Kvarteret Ripan är exempel på hans tidigare produktion i en traditionell stil med lantliga drag.

Fler Artiklar
Klicka och läs!